Zine.net online

Witaj na Zine.net online Zaloguj się | Rejestracja | Pomoc
w Szukaj

arkadiusz.wasniewski

SmtpClient i <mailSettings>

Czasami małe rzeczy sprawiają dużo radości. Jedną z nich jest możliwość ustawienia klienta pocztowego SmptClient poprzez wpisy w pliku konfiguracyjnym aplikacji. Rozważmy przykład:

            string mailAddresses = ConfigurationManager.

                AppSettings["mailAddresses"];

            if (string.IsNullOrEmpty(mailAddresses)){

                return;

            }

 

            MailMessage message = new MailMessage();

            message.From = new MailAddress("wnioski@homski.pl", "Wnioski");

            foreach (string mailAddress in mailAddresses.Split(';')){

                message.To.Add(new MailAddress(mailAddress));

            }

            message.SubjectEncoding = Encoding.UTF8;

            message.Subject = "Tytuł wiadomości";

            message.BodyEncoding = Encoding.UTF8;

            message.Body = "Treść wiadomości";

 

            SmtpClient client = new SmtpClient();

            client.Send(message);

Z pliki config aplikacji pobieram informację o adresach, do których należy pocztę wysłać. Następnie buduję wiadomość i wysyłam. Nie konfiguruję w kodzie programu zupełnie danych serwera SMTP, który posłuży do wysłania poczty. Zamiast tego pozwalam klasie SmptClient na samodzielne pobranie tych informacji z konfiguracji:

          <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

          <configuration>

            <system.net>

              <mailSettings>

                <smtp deliveryMethod="Network">

                  <network host="smtp.homski.pl"

                          userName=""

                          password=""/>

                </smtp>

              </mailSettings

            </system.net>

 

            <appSettings>

              <add key="mailAddresses"

                  value="arkadiusz.wasniewski@data.pl"/>

            </appSettings>

          </configuration>

Szczegóły schematu network (oraz elementów nadrzędnych) można znaleźć na stronach msdn.

Opublikowane 18 września 2008 15:47 przez arkadiusz.wasniewski
Filed under:

Komentarze:

Brak komentarzy
Komentarze anonimowe wyłączone
W oparciu o Community Server (Personal Edition), Telligent Systems