Zine.net online

Witaj na Zine.net online Zaloguj się | Rejestracja | Pomoc
w Szukaj

dev2dev

Probelm z widokiem DMV

Widoki DMV sa bardzo dobrym narzędziem do analizowania bazy danych. Ale są sytuacje gdy zawodzą.

Na początek utworzymy testową baze danych, testową tabelę oraz testową procedurę:

  1: IF EXISTS (SELECT * FROM sys.databases WHERE name = N'Test')
  2:  DROP DATABASE Test
  3: GO
  4:  
  5: CREATE DATABASE Test
  6: GO
  7:  
  8: USE Test
  9: GO
 10:  
 11: CREATE TABLE test (col int)
 12: GO
 13:  
 14: CREATE PROCEDURE test_dmv
 15:   @par varchar(30)
 16: AS
 17: BEGIN
 18:   DECLARE @sql varchar(4000)
 19:  
 20:   SET @sql = 'SELECT * FROM '+QUOTENAME(@par)
 21:   EXEC (@sql)
 22:  
 23: end

Przy pomocy widoku DMV będziemy chcieli śledzić jak często procedura testowa jest wywoływana. Wywoływać będziemy tę procedurę z parametrem będącym nazwą tabeli testowej.

  1: EXEC test_dmv 'test'

Uruchamiamy klika razy ten kod po czym chcemy sprawdzić czy stosowny widok DMV pokaże nam ile razy procedura została wykonana. W tyl celu potrzebny będzie kod:

  1: SELECT execution_count, text
  2: FROM sys.dm_exec_query_stats
  3: cross apply sys.dm_exec_sql_text(sql_handle)
  4: WHERE text like '%PROCEDURE test_dmv%' 

Spodziewając się, że pokaże ilość wywołań procedury test_dmv. Ale nic z tych rzeczy. Pokaże mi tylko wywołanie tego zapytania z widokami DMV. Gdzie sie podziało wywołanie procedury? Dla pewności zrobiłem plan zapytania:

  1: <ShowPlanXML xmlns="http://schemas.microsoft.com/sqlserver/2004/07/showplan" 
  2:       Version="1.1" Build="10.0.1600.22">
  3:  <BatchSequence>
  4:   <Batch>
  5:    <Statements>
  6:     <StmtSimple StatementText="&#xD;&#xA;EXEC test_dmv 'test'" 
  7:           StatementId="1" 
  8:           StatementCompId="1" StatementType="EXECUTE PROC">
  9:      <StoredProc ProcName="test_dmv">
 10:       <Statements>
 11:        <StmtSimple StatementText="CREATE PROCEDURE test_dmv&#xD;&#xA;
 12:         @par varchar(30)&#xD;&#xA;AS&#xD;&#xA;
 13:         BEGIN&#xD;&#xA;  
 14:         DECLARE @sql nvarchar(4000)&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;  
 15:         SET @sql = N'SELECT * FROM '+QUOTENAME(@par)&#xD;&#xA;" 
 16:              StatementId="2" 
 17:              StatementCompId="3" 
 18:              StatementType="ASSIGN" />
 19:        <StmtSimple StatementText="  exec sp_executesql @sql&#xD;&#xA;&#xD;" 
 20:              StatementId="3" 
 21:              StatementCompId="4" 
 22:              StatementType="EXECUTE PROC" />
 23:       </Statements>
 24:      </StoredProc>
 25:     </StmtSimple>
 26:    </Statements>
 27:   </Batch>
 28:  </BatchSequence>
 29: </ShowPlanXML>

Plan zapytania wyrażnie pokazuje wywołanie procedury test_dmv. Jeżeli teraz dokonamy zmiany procedury zamieniając dynamic SQL na jawne zapytanie (funkcjonalnie dokładnie takie samo).

  1: ALTER PROCEDURE test_dmv
  2:   @par varchar(30)
  3: AS
  4: BEGIN
  5:  
  6:   SELECT * FROM [test]
  7:  
  8: end

To widok DMV będzie pokazywał prawidłowo ilość wywołań procedury. Nie pomaga również bezpieczny dynamic SQL przy pomocy sp_executesql:

  1: ALTER PROCEDURE test_dmv
  2:   @par varchar(30)
  3: AS
  4: BEGIN
  5:   DECLARE @sql nvarchar(4000)
  6:  
  7:   SET @sql = N'SELECT * FROM '+QUOTENAME(@par)
  8:   exec sp_executesql @sql
  9:  
 10: end

Nie pomaga również dodanie “sztucznych” instrukcji przypisania w kodzie procedury

  1: DECLARE @temp int = 0
  2:  
  3: SET @temp += 1

Dobrze to wiedzieć przystępując do korzystania z widoków DMV do oceny ilości wywołań procedur składowanych.
Opublikowane 11 listopada 2008 23:02 przez marekpow
Filed under: , , ,

Komentarze:

 

awake said:

czyli... oszukali nas :)

listopada 12, 2008 10:46
 

marekpow said:

Raczej ująłbym to w znamy Ci zdaniu: "programiści programistom zgotowali ten los" ;-)

listopada 15, 2008 13:55
Komentarze anonimowe wyłączone
W oparciu o Community Server (Personal Edition), Telligent Systems