Browse by Tags

Dynamiczne Item Context Menu (ECB)
Wstęp Swojego czasu poświęciłem trochę czasu na analizę sposobów tworzenia elementów menu czy to Site Action czy też toolbar buttons jak i ECB – Edit Control Block. Elementy ECB to te elementy menu, które pokazują się na widoku listy jako context menu Czytaj więcej....
opublikowano 08 stycznia 09 02:09 przez Gutek | 7 komentarzy   
Zarejestrowano w kategorii: , , ,