Browse by Tags

REPL
Aplikacje typu REPL (Read, Execute, Print, Loop) są wykorzystywane w celu udostępnienia szybkiego środowiska uruchomieniowego dla kodu pisanego w języku X. Przykładami takich „konsol” jest chociażby konsola F# interactive , czy także konsole IPY i RP Czytaj więcej....
opublikowano 24 maja 09 09:51 przez Gutek | 1 komentarzy   
Zarejestrowano w kategorii: , , ,