Browse by Tags

Ach ten SPPropertyBag…
Ostatnio potrzebowałem napisać mechanizm do zarządzania własnościami SPWeb ( SPWeb.Properties ), na tyle prosty i przejrzysty by każdy mógł z niego skorzystać. Jak to zwykle w projektach SharePoint, moim pierwszym miejscem gdzie szukałem rozwiązania był Czytaj więcej....
opublikowano 28 listopada 08 08:16 przez Gutek | 5 komentarzy   
Zarejestrowano w kategorii: , ,