Jednym z elementów Microsoft Robotics Studio jest Visual Programming Language. W skład MRS wchodzą jeszcze superciekawe Decentralized Software Services oraz Concurrency and Coordination Runtime. Jendakże o tych mechanizmach napiszę innym razem.

Jeśli chodzi o VPL to zainteresował mnie on w kontekście koncepcji wizualizacji algorytmów - czyli jak oddać programowanie w ręce 'normalnego' człowieka.

Aby szybko zobaczyć w jaki sposób można używać VPL obejrzyjcie screen-cast, który nagrałem: http://vimeo.com/1313420
Nagranie jest nieme przerwane jedynie głosem robota :). Jest również krótkie - 4 minuty więc można obejrzeć w trakcie oczekiwania na skompilowanie się aplikacji :).

Poniżej ekranik z jednego z algorytmów, na których to testowałem wraz z opisem co w której akcji się dzieje:

vpl-increment-and-say
  1. Stała typu int równa 2
  2. Okienko z pytaniem o podanie początkowej wartości zmiennej używanej w pętli
  3. Rzutowanie rezultatu zgromadzonego w okienku na int
  4. Podstawienie zmiennej używanej w pętli
  5. Wyliczenie tekstu do wymówienia (rzutowanie zmiennej na string)
  6. Akcja mówiąca wartośc zmiennej (odlicza liczby)
  7. Warunek if kończący pętlę
  8. Wyrażenie zwiększające wartość zmiennej o 1
  9. Podstawienie wyliczonej wartości do zmiennej
  10. Połączenie przepływów - akcja merge działa w ten sposób, że to co w nią wchodzi w tym samym momencie wychodzi

Miłej zabawy z VPL.