Witaj na Zine.net online Zaloguj się | Rejestracja | Pomoc

wrzesień 2007 - Notki

Pracuj sprawniej! Korzystaj z makr w Visual Studio.

Pracując na co dzień z Visual Studio często zauważam, że powtarzam pewne czynności. Ostatnio pracując z Enterprise Library dość często uruchamiam plik konfiguracyjny w edytorze konfiguracji EntLib. Operacja ta wymaga odnalezienia w drzewie projektu (to
opublikowano przez nuwanda | 5 komentarzy

xUnit.Net (beta)

Wczoraj James Newkirk, jeden z twórców NUnit ogłosił wydanie pierwszej wersji (beta) nowego środowiska do pisania i uruchamiania testów jednostek. Może nie byłoby w tym nic ciekawego, ot kolejny framework do unit testów – a jest ich już dużo. Okazuje
opublikowano przez nuwanda | 7 komentarzy

Zasada zastąpień Barbary Liskov

W 1988 roku Barbara Liskov [1] sformułowała zasadę zastąpień. Brzmi ona następująco: What is wanted here is something like the following substitution property: If for each object o1 of type S there is an object o2 of type T such that for all programs

Prawo Demeter

Prawo Demeter (ang. Law of Demeter) [1], znane także jako zasada minimalnej wiedzy (ang. Principle of Least Knowledge), jest proste i bardzo ogólne. Zastosowane do programowania obiektowego brzmi następująco: Metoda klasy może odwoływać sie tylko do następujących

Zasada otwarty-zamknięty

Zasadę otwarty-zamknięty (ang. Open-Closed Principle, OCP) po raz pierwszy sformułował Bertrand Meyer [1]. Mówi ona, ze: Klasa powinna być otwarta na rozszerzanie, ale zamknięta na modyfikacje. Na pierwszy rzut oka powyższa zasada wydaje się być sama