Wyrażenia lambda w praktyce - MethodWrappers

Kiedyś już wspominałem o fajnym wykorzystaniu wyrażeń lambda w poście Wyrażenia lambda i extension methods - aspektejszyn. Dzisiaj przytoczę kolejne przykłady takiego ich zastosowania, które potrafią znacząco ograniczyć ilość powtarzalnego kodu w kodzie (badaniem ilości cukru w cukrze zajął się kto inny).

Całość wrzuciłem sobie do statycznej klasy MethodWrappers, przyjrzyjmy się jej zawartości...

IgnoreExceptions()

Celem tej metody jest maksymalne skrócenie takiego potwora:

 1: try
 2: {
 3: 	CanThrow();
 4: }
 5: catch
 6: {
 7: }
 8: try
 9: {
 10: 	WillPossiblyThrowException();
 11: }
 12: catch
 13: {
 14: 
 15: }
 16: try
 17: {
 18: 	ShouldNotThrowButWhoKnows();
 19: }
 20: catch
 21: {
 22: 
 23: }

Chcemy, aby wykonały się WSZYSTKIE metody, niezależnie od wyrzucanych wyjątków, które zignorujemy. Tak, wiem, łykanie wszystkiego w try/catch jest praktyką NIEPOLECANĄ, jednak skądś takie brzydale znamy, prawda?

Pierwszy upraszczacz skraca kod do:

 1: MethodWrappers.IgnoreExceptions(
 2: 	CanThrow,
 3: 	WillPossiblyThrowException,
 4: 	ShouldNotThrowButWhoKnows
 5: 	);

Prawda że ładniej? Oto kod podspodowy:

 1: /// <summary>
 2: /// Executes given operations catching all exceptions.
 3: /// Exceptions thrown by the operations are ignored and do not bubble up to the caller.
 4: /// Exceptions do not prevent other operations from being executed.
 5: /// </summary>
 6: public static void IgnoreExceptions(params Action[] operations)
 7: {
 8: 	foreach (var operation in operations)
 9: 	{
 10: 		try
 11: 		{
 12: 			operation();
 13: 		}
 14: 		catch
 15: 		{
 16: 		}
 17: 	}
 18: }

ExecuteTryCatch()

Druga z metod również tyczy się wyjątków. Ona z kolei ma skrócić taki kod:

 1: try
 2: {
 3: 	CanThrow();
 4: }
 5: catch
 6: {
 7: 	Hilfe();
 8: }
 9: try
 10: {
 11: 	WillPossiblyThrowException();
 12: }
 13: catch
 14: {
 15: 	Rollback();
 16: }
 17: try
 18: {
 19: 	ShouldNotThrowButWhoKnows();
 20: }
 21: catch
 22: {
 23: 	Log();
 24: }

W efekcie uzyskamy tylko 3 linijki - pozbywamy się ohydnej "rozwlekłości" nie tracąc jednocześnie czytelności! (z tą czytelnością pewnie nie wszyscy się zgodzą, ale... to kwestia przyzwyczajenia do lamd, zawsze można wstawić dodatkowy ENTER tu czy tam):

 1: MethodWrappers.ExecuteTryCatch(CanThrow, Hilfe);
 2: MethodWrappers.ExecuteTryCatch(WillPossiblyThrowException, Rollback);
 3: MethodWrappers.ExecuteTryCatch(ShouldNotThrowButWhoKnows, Log);

Kod ową rozwlekłość w sobie bohatersko zatrzymujący:

 1: /// <summary>
 2: /// Executes the <paramref name="tryOperation"/> and performs the <paramref name="catchOperation"/> in case of exception.
 3: /// </summary>
 4: /// <param name="tryOperation">Operation to be executed.</param>
 5: /// <param name="catchOperation">Operation to be executed in case of exception.</param>
 6: public static void ExecuteTryCatch(Action tryOperation, Action catchOperation)
 7: {
 8: 	try
 9: 	{
 10: 		tryOperation();
 11: 	}
 12: 
 13: 	catch
 14: 	{
 15: 		catchOperation();
 16: 	}
 17: }

AggregateResults()

Kolejny kodoskracacz służy już do czegoś z wyjątkami niezwiązanego. Bardziej nawet kładę w nim nacisk na czytelność kodu niż na jego ilość. Zobaczmy PRZED:

 1: List<int> positiveResults = new List<int>();
 2: int temp = FirstOperationReturningInt();
 3: if (temp >= 0)
 4: 	positiveResults.Add(temp);
 5: temp = Sum(1, 2);
 6: if (temp >= 0)
 7: 	positiveResults.Add(temp);

Cóż nas zatem interesuje? Chcemy mieć wyniki działania wszystkich metod zebrane w jednej kolekcji. ALE! Wyniki ujemne odrzucamy. Zbyt wiele razy miałem do czynienia z wyżej pokazanym kodem, czy nie ładniej tak?:

 1: List<int> positiveResults = MethodWrappers.AggregateResults(
 2: 	number => number >= 0,
 3: 	FirstOperationReturningInt,
 4: 	() => Sum(1, 2)
 5: 	);

Najpierw definiujemy warunek, czyli JAKIE wartości mają być zapamiętywane, a potem listujemy operacje do wykonania. Nie wiem jak wam, ale mi się podoba. Kod:

 1: /// <summary>
 2: /// Executes each operation and creates an array of their results if.
 3: /// Only results that satisfy a given condition are aggregated.
 4: /// </summary>
 5: /// <typeparam name="T">Type of a value returned by each of the actions.</typeparam>
 6: /// <param name="condition">Condition that must be satisfied for the result to be aggregated.</param>
 7: /// <param name="operations">Array of aggregated results of the operations.</param>
 8: public static List<T> AggregateResults<T>(Predicate<T> condition, params Func<T>[] operations)
 9: {
 10: 	List<T> results = new List<T>(operations.Length);
 11: 
 12: 	foreach (var operation in operations)
 13: 	{
 14: 		T result = operation();
 15: 		if (condition == null || condition(result))
 16: 			results.Add(result);
 17: 	}
 18: 
 19: 	return results;
 20: }

Przytoczona lista nie jest imponująco długa, nie o to jednak chodzi. Chodzi o ideę, o eksperymentowanie, o estetykę... Niechaj nasz kod nie powoduje chęci odwiedzin u porcelanowego bożka!
Mam nadzieję, że w komentarzach zobaczymy więcej przykładów. Mam również nadzieję, że moja krucjata o nauczenie się C# 3.0 przez tych, którzy się go boją, przynosi efekty!

Opublikowane 12 listopada 08 06:35 przez Procent
Filed under: ,

Komentarze:

# Wojciech Gebczyk said on listopada 12, 2008 23:01:

Tak patrze i zaraz kojarzy mi sie pasqdne "On Error Resume Next". Brrr...

;-)

# Hellix said on listopada 13, 2008 10:56:

Pro przykłady. :) Przyzwyczajenia do lambd są w dalszej perspektywie czymś co naprawdę może wyjść każdemu na dobre. ;)

# dotnetomaniak.pl said on kwietnia 18, 2009 10:15:

Dziękujemy za publikację - Trackback z dotnetomaniak.pl

# WooBoo said on kwietnia 19, 2009 01:19:

Maćku,

W Twoich pierwszych dwóch przykładach nie widzę zastosowania lambda expressions. Używasz prostych delegatów (choć lambda to po prostu anonimowe delegaty w innym zapisie). Używając trochę generycznych typów i extension methods przykład mógłby wyglądać ciekawiej i być bardziej przydatny (np. przyjmować parametry i może coś zwracać):

   public static class MethodHelpers

   {

       public static void IgnoreExceptions<T>(this T subject, params Action<T>[] actions)

       {

           foreach (var action in actions)

           {

               try

               {

                   action.Invoke(subject);

               }

               catch(Exception ex)

               {

                   //log, show message box, do whatever you like

               }

           }

       }

       public static R IgnoreExceptions<T, R>(this T subject, Func<T, R> action)

       {

           try

           {

               return action.Invoke(subject);

           }

           catch

           {

               //log, show message box, do whatever you like

               return default(R);

           }

       }

   }

a użycie:

           SomeClass sc = new SomeClass();

           string param = "WooBoo";

           sc.IgnoreExceptions(o => o.DoSomething(param+"1")

               ,o => o.DoSomething(param+"2")

               ,o => o.DoSomething(param+"3")

               ,o => o.DoSomething(param+"4")

               ,o => o.DoSomething(param+"5"));

           string result = sc.IgnoreExceptions(o => o.SaySomething(param));

Zastanawiam się czy bawiąc się klasą Expression<T> nie dało by się wyodrębnić i opakować w try/cach wszystkich wywołań z czegoś takiego:

sc.IgnoreException(o=>{

o.DoSomething(param+"1");

o.DoSomething(param+"2");

o.DoSomething(param+"3");

});

Komentarze anonimowe wyłączone

About Procent