Referencje do bibliotek z konfliktem nazw

Może zdarzyć się, że w używanych dllkach napotkamy na konflikt nazw. Co przez to rozumiem? Więcej niż jedna biblioteka zawiera klasy o identycznej hierarchii klas w przestrzeni nazw. Doskonały scenariusz takiej sytuacji to konieczność wykorzystania kilku wersji tego samego komponentu (swego czasu zetknąłem się z takim czymś używając edytora tekstowego firmy Telerik w kontekście MOSS). Przykład…

W pliku First.dll
 1: namespace CommonNamespace
 2: {
 3: 	public class ClassWithCommonName
 4: 	{
 5: 		public void FirstDll()
 6: 		{
 7: 			
 8: 		}
 9: 	}
 10: }
W pliku Second.dll
 1: namespace CommonNamespace
 2: {
 3: 	public class ClassWithCommonName
 4: 	{
 5: 		public void SecondDll()
 6: 		{
 7: 
 8: 		}
 9: 	}
 10: }

…czyli dwie identycznie nazwane klasy w identycznych przestrzeniach nazw w różnych dllkach różniące się posiadanymi metodami.

Problem można zreprodukować bardzo łatwo, ponieważ przy próbie stworzenia instancji którejś z tych klas kompilator C# rzuci w nas wyjątkiem o treści:
The type 'CommonNamespace.ClassWithCommonName' exists in both '[path]\First.dll' and '[path]\Second.dll'”.
Rozwiązaniem jest specjalna konstrukcja w C#, która pozwala nam określić z którego dokładnie pliku ma zostać pobrana klasa o żądanej nazwie. Link do dokumentacji: extern alias na MSDN. Dostanie się do tej funkcjonalności z poziomu Visual Studio nie jest na pierwszy rzut oka widoczne, więc po kolei:

1) dodajemy referencje do bibliotek zawierających klasy o takich samych nazwach zagnieżdżonych w takich samych przestrzeniach nazw:

2) we właściwościach referencji można zauważyć pole Aliases, gdzie domyślną wartość “global” trzeba uzupełnić o własne aliasy, dopisując je po przecinku (mamy tu dowolność):

3) podczas korzystania z którejś ze “skonfliktowanych” klas definiujemy dokładnie jej pochodzenie, posługując się aliasem nadanym wcześniej we właściwościach referencji składnią taką jak poniżej:

I wsio – niby pierdoła, ale dojście do tego potrafi zabrać sporo czasu. Teraz kompilator wie, że ma skorzystać z klasy wkompilowanej w dllkę, do której referencja ma alias “firstDll”.

Mała uwaga dla użytkowników Resharpera: wygląda na to, że Resharper nie rozumie tej konstrukcji i niestety pokazuje błędy tam gdzie ich nie ma. Podobnie ma się sprawa z Intellisense z R# – nie ujrzymy w nim metod zdefiniowanych w klasach pozyskiwanych w ten sposób.

Opublikowane 05 maja 09 05:46 przez Procent
Filed under: , , ,

Komentarze:

# dotnetomaniak.pl said on maja 5, 2009 18:22:

Dziękujemy za publikację - Trackback z dotnetomaniak.pl

# Hellix said on maja 6, 2009 00:32:

Hmm...Sam miodek. Bardzo przydatna "pierdoła". :)

Komentarze anonimowe wyłączone

About Procent