Browse by Tags

Prosty Singleton
Rekomendowana implementacja wzorca Singleton w C# wygląda tak (plus oczywiście prywatny konstruktor): 1: private static object _lock = new object (); 2: private static Singleton _instance; 3: public static Singleton Instance 4: { 5: get 6: { 7: if (_instance Czytaj więcej....
opublikowano 22 kwietnia 09 03:43 przez Procent | 9 komentarzy   
Zarejestrowano w kategorii: , ,