Witaj na Zine.net online Zaloguj się | Rejestracja | Pomoc

Bezpieczne mockowanie internal methods.

Trafił mi się dość skomplikowany proces biznesowy, który ma być uruchamiany metodą void Process(). W celu uproszczenia, rozbiłem ciało tej metody na wiele pomniejszych metod.

  1: public void Process()
  2: {
  3:   List<TelesalesCompanyInfoApplication> applicationsFromDb = this.GetApplicationsFromDatabaseForProcessing();
  4:   if (applicationsFromDb == null)
  5:   {
  6:     throw new CriticalBusinessLogicException("Warstwa bazy danych, podczas podawania listy zgloszen nie powinna zwrócic null.");
  7:   }
  8:  
  9:   this.SetLockStatus(applicationsFromDb);
 10:  
 11:   foreach (TelesalesCompanyInfoApplication application in applicationsFromDb)
 12:   {
 13:     if (this.IsOriginalDateOlderThanApplicationDate(application))
 14:     {
 15: ...

Dzięki temu zabiegowi kod stał sie czytelniejszy oraz łatwiej będzie napisać testy jednostkowe. Chciałbym jednak uniknąć upubliczniania wszystkich metod w tej klasie. Do testów wystarczy że ustawimy je jako “internal” oraz zaufamy naszemu projektowi testującemu. Wystarczy w jakimkolwiek pliku dać wpis jak:

  1: [assembly:System.Runtime.CompilerServices.InternalsVisibleTo("Services.UnitTests, PublicKey=A3DS...")]

Teraz bez problemu w naszej klasie testowej możemy testować “pomniejsze”, “internal” metody:

  1: [Test]
  2: public void IsOriginalDateOlderThanApplicationDate_ApplicationVerificationDateIsGreaterThanSurveyEndDate_ReturnTrue()
  3: {
  4:   TelesalesCompanyInfoApplication application = TelesalesCompanyInfoApplicationObjectMother.Make
  5:     .Customize(delegate(TelesalesCompanyInfoApplication x) { x.VerifySourceDocumentDate = DateTime.Now.AddDays(-2); })
  6:     .WithSurveyAs(CompanyInfoSurveyObjectMother.Make.WithDuration(DateTime.Now.AddDays(-10), DateTime.Now.AddDays(-8)));
  7:  
  8:   Assert.GreaterThan(application.VerifySourceDocumentDate, application.Survey.SurveyEnd);
  9:  
 10:   DefaultTelesalesCompanyInfoApplicationImportProcessingService service = new DefaultTelesalesCompanyInfoApplicationImportProcessingService();
 11:   Assert.IsTrue(service.IsOriginalDateOlderThanApplicationDate(application));
 12: }

Natomiast do  przetestowania metody “Process” najlepiej wykorzystać “partial mocking” np. tak:

  1: // Klasa pomocnicza do mockowania
  2: public abstract class MockedTestCase
  3: {
  4:   private MockRepository mockery;
  5:  
  6:   protected MockRepository Mockery
  7:   {
  8:     get { return this.mockery; }
  9:   }
 10:  
 11:   public virtual void SetUp()
 12:   {
 13:     this.mockery = new MockRepository();
 14:   }
 15: }
 16:  
 17: // Bazowa klasa do testowania logiki biznesowej
 18: public class ServiceTestCase<TService> : MockedTestCase where TService : IBaseService
 19: {
 20:   protected Func<TService> sutCreator;
 21:  
 22:   private TService sut;
 23:  
 24:   protected TService Sut
 25:   {
 26:     get { return this.sut; }
 27:     set { this.sut = value; }
 28:   }
 29:  
 30:   public static IUserSession GetStubbedUserSession()
 31:   {
 32:     IUserSession session = new UserSessionStub();
 33:     User sampleUser = new User();
 34:     sampleUser.LoginName = "test";
 35:     session.CurrentUser = sampleUser;
 36:  
 37:     return session;
 38:   }
 39:  
 40:   [SetUp]
 41:   public override void SetUp()
 42:   {
 43:     base.SetUp();
 44:     if (this.sutCreator != null)
 45:     {
 46:       this.Sut = this.sutCreator();
 47:     }
 48:   }
 49:  
 50:   public class UserSessionStub : BaseUserSession
 51:   {
 52:   }
 53: }
 54:  
 55: // Nasza klasa testujaca
 56: [TestFixture]
 57: public class DefaultTelesalesCompanyInfoApplicationImportProcessingServiceTests : ServiceTestCase<DefaultTelesalesCompanyInfoApplicationImportProcessingService>
 58: {
 59:   public DefaultTelesalesCompanyInfoApplicationImportProcessingServiceTests()
 60:   {
 61:     this.sutCreator = delegate { return Mockery.PartialMock<DefaultTelesalesCompanyInfoApplicationImportProcessingService>(); };
 62:   }
 63:  
 64:   [Test]
 65:   public void Process_GetApplicationsFromDatabaseForProcessingReturnsNull_ThrowsCriticalBusinessLogicException()
 66:   {
 67:     using (Mockery.Record())
 68:     {
 69:       Expect
 70:         .Call(this.Sut.GetApplicationsFromDatabaseForProcessing())
 71:         .Return(null);
 72:     }
 73:  
 74:     using (Mockery.Playback())
 75:     {
 76:       Assert.Throws<CriticalBusinessLogicException>(delegate { this.Sut.Process(); });
 77:     }
 78:   }
 79: ...

Niestety nie da sie zrobić w taki sposób “partial mocking” dla metod oznaczonych jako “internal”. Musiały by one być “public virtual”, a tego chciałbym uniknąć. Jednym ze sposobów jest ustawienie aby główny projekt “Service” zaufał bibliotece DynamicProxy2 z projektu Castle, która jest niepodpisana. Nie wygląda to zachęcająco. Ale możemy to zrobić pośrednio: “Service” ufa “Service.UnitTests” a ten ufa “DynamicProxy2”. Zatem do “Service.UnitTests” dodajemy:

  1: [assembly: System.Runtime.CompilerServices.InternalsVisibleTo("DynamicProxyGenAssembly2")]

oraz tworzymy pośrednia klasę która dziedziczy po naszej klasie testowanej. Należy pamiętać ze musi ona nadpisywać metody które uczestniczą w procesie partial mocking:

  1: public class TrustedDefaultTelesalesCompanyInfoApplicationImportProcessingService : DefaultTelesalesCompanyInfoApplicationImportProcessingService
  2: {
  3:   internal override List<TelesalesCompanyInfoApplication> GetApplicationsFromDatabaseForProcessing()
  4:   {
  5:     return base.GetApplicationsFromDatabaseForProcessing();
  6:   }
  7: }

oraz zmieniamy sposób tworzenia instancji testowanej klasy:

  1: // z
  2:  
  3: public DefaultTelesalesCompanyInfoApplicationImportProcessingServiceTests()
  4: {
  5:   this.sutCreator = delegate { return Mockery.PartialMock<DefaultTelesalesCompanyInfoApplicationImportProcessingService>(); };
  6: }
  7:  
  8: // na
  9:  
 10: public DefaultTelesalesCompanyInfoApplicationImportProcessingServiceTests()
 11: {
 12:   this.sutCreator = delegate { return Mockery.PartialMock<TrustedDefaultTelesalesCompanyInfoApplicationImportProcessingService>(); };
 13: }
Opublikowane 30 czerwca 2009 12:42 przez rod
Filed under: ,

Komentarze:

30 czerwca 2009 15:59 by dotnetomaniak.pl

# Bezpieczne mockowanie internal methods

Dziękujemy za publikację - Trackback z dotnetomaniak.pl

Komentarze anonimowe wyłączone