Witaj na Zine.net online Zaloguj się | Rejestracja | Pomoc

Definiowanie nazw kolumn dla ICompositeUserType za pomocą Fluent NHibernate

Do aktualnego projektu wykorzystuje klasę DateRange z biblioteki MindLib. Klasa ta definiuje w łatwy sposób okres czasu oraz metody do manipulacji okresem. Biblioteka posiada również klasę DateRangeUserType do definicji typu dla NHibernate. Klasa ta dziedziczy pośrednio po ICompositeUserType. Domyślnie na ten typ składają sie dwie kolumny w tabeli bazy danych:

  1: private string[] propertyNames = new string[] {"Start", "End"};
  2: private IType[] propertyTypes = new IType[] {NHibernateUtil.DateTime, NHibernateUtil.DateTime};

Co jeżeli chcielibyśmy wykorzystać dwa razy typ DateRange w naszej encji ? Należy wówczas dla każdego property zdefiniować parę kolumn o różnych nazwach. W pliku mapowania NHibernate wyglądałoby to tak:

  1: <property name="Period" 
  2:      type="MindHarbor.TimeDataUtil.DateRangeUserType,MindHarbor.TimeDataUtil">
  3:   <column name="RangeStart"/>
  4:   <column name="RangeEnd" />
  5: </property>

… a za pomocą Fluent NHibernate tak:

  1: mapping.Map(x => x.Period).CustomType<DateRangeUserType>()
  2:   .Columns.Add("RangeStart", "RangeEnd");

Niestety to spowoduje błąd mówiący o tym że za dużo jest kolumn zdefiniowanych dla typu DateRangeUserType. Okazuje się że autorzy Fluent NHibernate automatycznie definiują kolumny dla mapowań implementujących ICompositeUserType:

  1: /// <summary>
  2: /// Specifies that a custom type (an implementation of <see cref="IUserType"/>) should be used for this property for mapping it to/from one or more database columns whose format or type doesn't match this .NET property.
  3: /// </summary>
  4: /// <param name="type">A type which implements <see cref="IUserType"/>.</param>
  5: /// <returns>This property mapping to continue the method chain</returns>
  6: public PropertyPart CustomType(Type type)
  7: {
  8:   if (typeof(ICompositeUserType).IsAssignableFrom(type))
  9:     AddColumnsFromCompositeUserType(type);
 10:  
 11:   return CustomType(TypeMapping.GetTypeString(type));
 12: }
 13:  
 14: -- Cut--
 15:  
 16: private void AddColumnsFromCompositeUserType(Type compositeUserType)
 17: {
 18:   var inst = (ICompositeUserType)Activator.CreateInstance(compositeUserType);
 19:  
 20:   foreach (var name in inst.PropertyNames)
 21:   {
 22:     Columns.Add(name);
 23:   }
 24: }

Zatem należy wykasować automatycznie stworzone kolumny a dopiero potem zdefiniować własne.

  1: mapping.Map(x => x.Period).CustomType<DateRangeUserType>()
  2:   .Columns.Clear()
  3:   .Columns.Add("RangeStart", "RangeEnd");
Opublikowane 20 marca 2010 11:12 przez rod

Komentarze:

Brak komentarzy
Komentarze anonimowe wyłączone