Witaj na Zine.net online Zaloguj się | Rejestracja | Pomoc

Simon says...

Szymon Pobiega o architekturze i inżynierii oprogramowania
SOA Design Patterns: UI Mediator
W jaki sposób rozwiązanie oparte o usługi może dostarczyć interaktywny interfejs użytkownika?

Rozwiązaniem jest specjalna usługa Mediatora, która jest umieszczana pomiędzy kodem interfejsu użytkownika, a rzeczywistą usługą dostarczającą funkcjonalności biznesowej. Mediator jest odpowiedzialny za dostarczanie użytkownikowi informacji o stanie zainicjowanego przez niego procesu oraz o wszelkich zdarzeniach występujących w trakcie jego działania.

Mediator może być zrealizowany na dwa sposoby:
  • jako specjalna usługa warstwy Utility. Usłga ta posiada generyczny kontrakt ze słabo typowanymi operacjami (akceptującymi i zwracającymi dowolne komunikaty) i po prostu przekazuje otrzymaną wiadomość do docelowej usługi biznesowej. Taki Mediator zawiera także logikę dotyczącą tego, w jaki sposób i kiedy skontaktować się zwrotnie z interfejsem użytkownika.
  • jako agent (wzorzec Service Agent). W tym wypadku komunikaty między interfejsem użytkownika, a usługą biznesową są automatycznie przechwytywane przez agenta. Agent monitoruje konwersjację i przechowuje jej stan, informując w odpowiednich momentach interfejs użytkownika o zaistniałych zdarzeniach.
Najczęstszą formą interakcji z użytkownikiem podczas trwania realizacji jego żądania jest wyświetlenie *** postępu, jednak możliwe są także inne działania, jak np. przeniesienie użytkownika na inny formularz.

Opublikowane 8 lipca 2009 10:45 przez simon

Filed under: ,

Komentarze:

# Simon says... : SOA Design Patterns: UI Mediator @ 8 lipca 2009 15:23

Dziękujemy za publikację - Trackback z dotnetomaniak.pl

dotnetomaniak.pl

Komentarze anonimowe wyłączone