Witaj na Zine.net online Zaloguj się | Rejestracja | Pomoc

Simon says...

Szymon Pobiega o architekturze i inżynierii oprogramowania
SOA Design Patterns: Dual Protocols
W jaki sposób pokonać ograniczenia standardowego protokołu inwentarza usług, nie łamiąc przy tym zgodności ze standardami?

Wzorzec Canonical Protocol zaleca wykorzystania jednego, standardowego, protokołu do komunikacji między usługami w ramach jednego inwentarza. Domyślnie oczywiście, protokołem tym są jakiegoś rodzaju usługi webowe (Basic WS, WS-*, REST), jednak nie jest to twarde wymaganie. Niezależnie od wyboru standardowego protokołu, mogą zdarzyć się sytuacje, kiedy jest on z jakichś przyczyn nieodpowiedni.

Przyczyny te mogą dotyczyć m.in.
  • ograniczenia zakresu wykorzystania usługi do tej samej maszyny, co oznacza brak konieczności komunikacji zdalnej
  • ograniczenie zakresu wykorzystania usługi do tej samej technologi
  • konieczność zapewnienia zgodności wstecz dla klienta o szczególnych wymaganiach
Rozwiązaniem problemu niedopadowania protokołu standardowego jest wzorzec Dual Protocols. Jak sama nazwa wskazuje, wzorzec ten zaleca zastosowanie dwóch (ogólnie - wielu) protokołów dostępu do jednej usługi. Każda usługa inwenatrza powinna bowiem być udostępniona w oparciu o protokół standardowy; dodatkowo zaś może udostępniać inne punkty końcowe obsługujące protokoły specyficzne dla danego zastosowania.

Wzorzec ten jest świetnym przykładem tego, do czego w architekturze zorientowanej na usługi możemy wykorzystać WCF. Dual Protocols może być świetnie zaimplementowany za pomocą różnych binding-ów przypisanych do jednej usługi. Dzięki temu możemy zrobić śmiałe założenia, że cała komunikacja w naszym systemie jest zorientowana usługowo, natomiast:
  • komponenty zbudowane w oparciu o .NET mogą korzystać z komunikacji via TCP
  • komponenty wdrożone na tych samych maszych mogą korzystać z komunikacji IPC
Dzięki temu i wilk jest syty, i owca cała.

Opublikowane 13 lipca 2009 12:36 przez simon

Filed under: ,

Komentarze:

# Simon says... : SOA Design Patterns: Dual Protocols @ 13 lipca 2009 20:30

Dziękujemy za publikację - Trackback z dotnetomaniak.pl

dotnetomaniak.pl

Komentarze anonimowe wyłączone