Witaj na Zine.net online Zaloguj się | Rejestracja | Pomoc

About SQLGEEK

[EN]

SQLGEEK is a technical blog of SQL Server geek. It is an output channel for all my thoughts and researches refering to T-SQL or tools like Management Studio.

Who's the author? Me - Pawel Potasinski. I work as a SQL Server Developer for Asseco Business Solutions S.A. (business department - SoftLab). Years ago I worked as a SQL Server DBA and a trainer (I still maintain MCT status active). I'm interested in everything connected to SQL Server - my favorite database management system. I've been working with SQL Server since 2000 (started with version 7.0).

I'm involved in communities: in October 2007 I started Polish SQL Server User Group (www.plssug.org.pl), I wrote several articles for Technet Poland, I'm a frequent speaker at local conferences and user group meetings. For my efforts in communities I was awarded Microsoft's Most Valuable Professional (MVP) for SQL Server in 2008.

See my MVP profile.

[PL]

Blog SQLGEEK to blog techniczny pasjonata systemu SQL Server. Ma być ujściem wszelkich dziwactw, jakie autor bloga wyprawia pisząc kod T-SQL czy pracując z narzędzami typu Management Studio.

Autorem bloga jestem ja - Paweł Potasiński. Na codzień jestem programistą i konsultantem w firmie Asseco Business Solutions S.A. (w pionie biznesowym SoftLab). Dawniej pracowałem jako administrator SQL Server oraz trener (nadal utrzymuję status MCT i okazyjnie prowadzę szkolenia). Interesuje mnie wszystko, co jest związane z moim ulubionym systemem zarządzania bazami danych - Microsoft SQL Server. Z systemem tym pracuję od roku 2000 (od wersji 7.0).

Moje aktywności dla communities: w październiku 2007 założyłem Polską Grupę Użytkowników SQL Server - PLSSUG (www.plssug.org.pl), jestem autorem artykułów dla TechNet Polska, prelegentem na konferencjach Microsoft i na spotkaniach społeczności .NET i SQL Server. Za mój wkład w rozwój społeczności w lipcu 2008 otrzymałem nominację do tytułu Microsoft Most Valuable Professional (MVP) w kategorii SQL.

Zobacz też: mój profil MVP.