Browse by Tags

[WG.net] Wzorzec Model View Controller (MVC)
Prezentacja z XX spotkania grupy WG.net (XI PGU SqlSever) omawiająca wzorzec MVC. Scenariusz problemu - Edycja danych Jednym z najczęstszych przypadków tworzenia aplikacji jest umożliwienie użytkownikowi interakcji z danymi - formatkowy edytor danych. Czytaj więcej....
opublikowano 16 lutego 08 03:29 przez Wojciech Gebczyk | 19 komentarzy   
Zarejestrowano w kategorii: , , ,