Zine.net online

Witaj na Zine.net online Zaloguj się | Rejestracja | Pomoc
w Szukaj

Browse by Tags

All Tags » ReSharper » Metodyka
  • ReSharper ostrzega - Possible NullReferenceException

    Kontekst rozważań jest następujący. Metoda (wersja uproszczona poniżej) buduje ściśle określoną sekwencję sterującą. Dokumentacja mówi, iż sekwencja ta musi zawierać dokładnie osiem parametrów oddzielonych średnikiem. Dopuszcza się przy tym parametry puste. Użytkownik nie jest karany (np. wyjątek) za brak parametrów. Nie spotka go ...
    Opublkikowane w arkadiusz.wasniewski (Weblog) przez arkadiusz.wasniewski dnia stycznia 9, 2008
W oparciu o Community Server (Personal Edition), Telligent Systems